Grootste klanten flitsbezorgers? Millennials en gezinnen!

Millennials en jongen gezinnen, dat zijn de grootste klanten van flitsbezorgers in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van Memo2. Naast deze twee grote doelgroepen blijken ook senioren veelal gebruik te maken van flitsbezorgers om drukke supermarkten te vermijden.

Soms versus vaak

Er zijn in grote lijnen twee soorten afnemers van flitsbezorgers: klanten die sporadisch een boodschap bestellen (41%) – bijvoorbeeld als je even misgrijpt in de keuken – en klanten die wekelijks en soms vaker boodschappen bestellen.

In het onderzoek komt ook naar voren dat millennials met name ’s avonds bestellen bij flitsbezorgers (61%). Wordt er gekkeen naar alleenstaanden, dan bestellen deze ook vaak in het weekend (28%). Senioren bestellen het liefst in de middag, terwijl nachtelijke bestellingen het vaakst gedaan worden door mannen tussen de 18 en 34 jaar (29%).

Corona

Corona zou een positief effect kunnen hebben op het aantal klanten van flitsbezorgers. Zoals al in het onderzoek naar voren komt bestellen senioren dus veelal om de drukke supermarkten te ontlopen, iets wat we op Flitsbezorgd.nl al voorspelden in het artikel ‘Flitsbezorger tijdens corona interessant‘.

Flitsbezorgd.nl
Logo